Algemene informatie

De Christelijke Muziekvereniging AMDG is opgericht op 1 januari 1929. Zij is aangesloten via de CBOW: Christelijke Bond voor Muziekverenigingen in Oost en West Nederland bij de VNM: Verenigde Nederlandse Muziekbonden. De afkorting AMDG staat voor Ad Majorem Dei Gloriam. Dat betekent: Tot meerdere eer en glorie van God.

Bij de oprichting bestond AMDG alleen uit een Fanfareorkest van 17 personen. Deze is door de jaren heen gegroeid tot een volledig orkest van ongeveer 50 muzikanten. In de jaren ’60 is de drumband opgericht, welke ondertussen een malletband is geworden. In de jaren ’60 kwam ook een groep majorettes. Tegenwoordig is majorette uitgegroeid tot een echte sport en het heet nu twirling.

AMDG Beilen is een grote en brede muziekvereniging. Groot vanwege het aantal leden en breed door de verschillende onderdelen en afdelingen daarbinnen. Het is natuurlijk ontzettend leuk om elke week weer met elkaar muziek te maken en te repeteren! Daarnaast is het zeer belangrijk om het geleerde te laten zien. De vereniging verzorgt daarom jaarlijks diverse optredens. De vereniging kan in zijn geheel optreden (zoals bij de jaarlijkse Showavond, de intocht van Sinterklaas, de Wandelvierdaagse en dorpsfeesten). Daarnaast zijn de onderdelen van de vereniging ook prima in staat om zelfstandig een optreden te verzorgen (zoals bij concerten, concoursen of begeleiding van kerkdiensten).

Speelplezier is heel belangrijk, vooral voor de jeugd, echter de ambities van AMDG reiken verder dan alleen maar plezier. AMDG Beilen heeft als stelregel: wat je doet, zo goed mogelijk doen. De praktijk heeft AMDG geleerd dat deze eenvoudige stelregel werkt. Ieder lid bij AMDG wordt uitgedaagd om de eigen capaciteiten te leren kennen en zo goed mogelijk te benutten en te ontwikkelen. Het zoeken van de eigen grenzen en misschien het verleggen van de grenzen, daar gaat het om. Verhoging van de kwaliteit als muziekvereniging, te toetsen in concoursen. Speelplezier, geborgenheid en wederzijds respect zijn daarbij vanzelfsprekend noodzakelijk. De onderdelen zullen achtereenvolgend toegelicht worden.