Actueel nieuws

home > Nieuws > Actueel nieuws

Protocol opstart muzieklessen AMDG in Notenkraker

11 mei kregen we van de gemeente groen licht om weer in De Notenkraker muzieklessen aan te bieden op de manier zoals omschreven in deze brief. Dat gaat in per maandag 25 mei. Met dit document zorgen we voor verdere duidelijkheid omtrent de afspraken en voorzorgsmaatregelen.

Opstart muzieklessen

- AMDG wil de muzieklessen vanaf maandag 25 mei  weer aanbieden in De Notenkraker.

- Deze lessen zijn alleen voor leerlingen jonger dan 18 jaar, voor leerlingen boven de 18 blijft online les voorlopig de standaard.

- We verplichten zowel leerling als docent niet om in De Notenkraker te beginnen, maar willen de mogelijkheid wel geven. Zoals ook hieronder blijkt zal dus veel overleg nodig zijn tussen docent en leerling om dit goed op elkaar af te stemmen.

- De lessen vinden plaats conform de planning die de docent met de leerling heeft afgesproken.

- Alleen individuele lessen (1 op 1) zijn toegestaan. Groepslessen zijn verboden.

- Mochten leerlingen of docenten niet in staat zijn om in De Notenkraker te komen, of door veiligheids- en gezondheidsoverwegingen dit niet willen, dan bestaat te allen tijde de mogelijkheid om de les online te laten plaatsvinden.

- De maatregelen gelden alleen voor reguliere lessen.

Voorzorgsmaatregelen

Uiteraard nemen we voorzorgsmaatregelen om op verantwoorde wijze muzieklessen aan te bieden in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen. In overleg tussen het bestuur en de docenten communiceren we de volgende maatregelen en procedures:

Algemeen

-  We zorgen voor heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting docenten en leerlingen.

- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Bij twijfel is online les altijd een optie.

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles.

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

- Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar De Notenkraker  te komen, dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles.

 

Logistiek / De Notenkraker

- De Notenkraker  wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd (grote zaal, toiletten, entree).

- De hygiëne-instructies en het protocol komen duidelijk zichtbaar in De Notenkraker te hangen.

- In De Notenkraker geldt éénrichtingsverkeer. De leerling komt binnen via de hoofdingang aan de voorzijde en verlaat de Notenkraker aan de achterzijde. Dit zal in de Notenkraker aangegeven staan.

- Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen, en kunnen de leerlingen afzetten en ophalen bij de hoofdingang (voorkant) van De Notenkraker.

- De leerling houdt zich strikt aan de lestijd, komt niet te vroeg, maar ook niet te laat, en gaat direct na de les weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. Indien er nog een andere leerling binnen is, wacht de volgende leerling buiten het gebouw.

- Bij aankomst pakt de leerling zijn of haar instrument uit in De Notenkraker op een separate tafel en wacht op afstand tot zijn of haar les begint.

- In de grote zaal en de leslokalen houdt iedereen minimaal 2,5 meter afstand van elkaar.

- Na de les kan de leerling bij zijn of haar eigen tafel zijn of haar spullen opruimen en via de achterdeur van Notenkraker naar buiten.

- Het is niet toegestaan om instrumenten in De Notenkraker achter te laten. De leerling moet deze gelijk meenemen.

- Het toiletgebruik door leerlingen in De Notenkraker is niet toegestaan. Alleen bij hoge nood is dat mogelijk. Het toilet wordt daarna schoongemaakt. Ga dus vooral thuis naar het toilet.

 

Muziekles

- Per week willen we exact weten welke docent wanneer lesgeeft en welke leerling wel of niet komt. De leerling geeft dit door aan de docent, die dit wekelijks doorgeeft aan de opleidingscoördinator.

- In De Notenkraker is desinfecterende spray beschikbaar die voor zowel docent als leerling bij elke les gebruikt moet worden.

- Om anderhalve meter afstand te waarborgen zijn er in De Notenkraker vlakken op de vloer gemaakt. In het ene vlak neemt de leerling plaats en in het andere vlak de docent. Tussen deze vlakken is een afstand van 2,5 meter.

- Docent en leerling moeten de 2,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan.

- Wij vragen de leerlingen een doekje mee te nemen zodat condens uit het instrument in het doekje kan worden opgevangen en niet op de vloer terecht komt.

- Na gebruik van de lessenaar (en eventueel piano) worden deze door de docent schoongemaakt met de schoonmaakmiddelen ter plaatse. Ook de deurklink wordt schoongemaakt.

- De leerling volgt aanwijzingen van de docent op.

Tot slot

Deze brief en protocol zien uitsluitend toe op de muzieklessen en niet op AMV-groepen, B/C-orkest en andere orkesten/slagwerkgroepen. Nogmaals stellen we dat het gebruik van De Notenkraker anders dan door leerlingen op hun lestijd niet toegestaan is. Omdat de gezondheid van iedereen te allen tijde het belangrijkst is, blijven we de berichtgeving en adviezen door en van de regering, RIVM, KNMO en lokale overheid volgen. Ten slotte willen we nogmaals benadrukken dat we als Chr. Muziekvereniging AMDG ons uiterste best doen om de muzieklessen op verantwoorde wijze te laten verlopen, maar dat daarvoor de medewerking van iedereen noodzakelijk is. Het laten deelnemen van de leerlingen aan de muzieklessen in De Notenkraker is uiteindelijk de keuze van de ouders/verzorgers. Uiteraard begrijpen wij dat het hervatten van de muzieklessen vragen kan oproepen en daarom bieden wij ook ruimte om met ons in overleg te gaan.

Bij vragen of opmerkingen weten jullie ons te vinden!

Hartelijke muzikale groeten!

Het bestuur van Chr. Muziekvereniging AMDG Beilen

Samen muziek maken mag weer!

We mogen weer!!!

Voorzichtig pakken de muziekverenigingen in Nederland hun samenkomsten weer op. Protocollen worden gemaakt in overleg met KNMO en gemeente, leden geïnstrueerd over de op te volgen regels, desinfectiemiddelen worden klaargezet etc.

De twirlsters van AMDG konden een paar weken geleden beginnen met hun (buiten)trainingen en ook de slagwerkers kwamen op gepaste afstand weer aan het muziek maken. Alleen de blazers van de fanfare hadden nog geen nieuwe start.

Het was de afgelopen tijd onduidelijk in hoeverre het veilig en op verantwoorde manier muziek maken vorm kon krijgen. De KNMO heeft onderzoek laten doen naar de risico’s van verspreiding van het virus bij blazers en zangers, zie ook de website virmus.nl. En ook in de landen om ons heen zijn de nodige onderzoeken opgezet. De resultaten hiervan hebben er toe geleid dat het Outbreak Management Team (OMT) heeft aangegeven dat het musiceren samen weer mogelijk is, mits de nodige protocollen worden nageleefd.

En dat is wat we graag wilden horen bij AMDG. Protocollen werden gemaakt voor de fanfare onderdelen. Met o.a. 2 meter afstand en maximaal 30 muzikanten in het gebouw kon er afgelopen week voor het eerst in maanden eindelijk weer samen muziek gemaakt worden. We weten niet wanneer het weer met het hele orkest als vanouds mag, maar hier zijn we al heel blij mee!

Steun AMDG met de taartenactie van Jumbo Mulder

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat veel verenigingen het financieel moeilijk hebben. Door het afgelasten van competities en toernooien lopen verenigingen een deel van hun inkomsten mis (o.a. kantine, sponsoring en lidmaatschap). Jumbo Mulder wil samen met jou deze verenigingen graag helpen. Want wanneer de coronacrisis achter de rug is, wil iedereen, van vakkenvuller tot verpleegkundige, van onze jeugd tot senioren, weer lekker kunnen ontspannen bij zijn lokale vereniging. 

Via de website taartactie,nl/beilen kunnen er appeltaarten besteld worden bij Jumbo Mulder in Beilen. Deze worden verkocht voor €5.99, waarvan 3,00 euro naar de kas van AMDG gaat. De taarten kunnen worden gereserveerd t/m 28 juni 2020. Tussen 1 juli en 31 december 2020 kunnen ze worden afgehaald bij Jumbo Mulder.

Jeugdsponsoractie bij Poiesz supermarkt: gestaakt vanwege corona

Jeugdsponsoractie Poiesz

Van 10 februari tot 5 april vindt weer de jeugdsponsoractie plaats van de Poiesz supermarkt. Dit jaar komt het sponsorgeld ten goede van de fanfarejeugd. Als je boodschappen doet bij de Poiesz krijg je bij de kassa munten die je in de buis van je favoriete vereniging kunt gooien. Hoe meer munten, hoe meer sponsorgeld AMDG uiteindelijk ontvangt. 15 februari kunnen de leden AMDG extra promoten tijdens een actiedag. Dan wordt er een actieproduct verkocht (gevulde koeken, lekker!) Hiermee kunnen extra munten worden verdiend.

Op de foto Sven en Kirsten, jeugdleden die samen met andere jeugdleden voor AMDG zoveel mogelijk muntjes proberen te krijgen. 

Update 19-3-2020: Poiesz supermarkt heeft zojuist laten weten te stoppen met de Jeugdsponsoractie. Het is in deze tijd van coronauitbraak niet meer te doen om iedereen veilig de muntjes uit te delen en dan nog op afstand te houden. 

Winterwonderland concert door de jeugd

Elk jaar verzorgen de jeugdonderdelen van AMDG een eigen concert. Een concert voor familie, vrienden en bekenden. Afgelopen zaterdag gaven ze hun eigen winterwonderland concert, waarvoor de NK prachtig was aangekleed. 

Het publiek genoot van optredens van de jeugdmalletband en het C- en B-orkest van de fanfare. Ook de MusicKids mochten optreden, voor hun best spannend, want het is hun eerste optreden voor publiek. Maar het ging ze goed af.

Van spanning was niet veel te merken, want het klonk allemaal prima. De liedjes werden enthousiast aan elkaar gepraat door Thijmen en Ilja, jeugdleden van het B-orkest. En als er meer toelichting nodig was bij een muziekstuk, dan werd dit keurig gedaan door een van de jeugdorkestleden. Goed gedaan!

Warm winteravondconcert met chr. mannenkoor Beilen

De A-fanfare van AMDG Beilen gaf zaterdagavond haar winteravondconcert in de Pauluskerk in Beilen. Aan dit concert werkte ook het Chr. Mannenkoor Beilen mee. Al is de winter nog ver te zoeken, de fanfare had ingezet op een warme muzikale avond. Het publiek kreeg een programma te horen waarin fanfaremuziek werd afgewisseld met liederen van het mannenkoor.

De fanfare van AMDG Beilen heeft veel talent in haar gelederen. In verschillende stukken kwamen uitdagende solo’s naar voren. Solo’s voor saxofoon, hoorn, trompet, cornet, bugel, bijna alle instrumentengroepen kwamen aan de beurt. De orkeststukken werden afgewisseld met het instrument wat iedereen bezit, de stem. In dit geval met de stemmen van het mannenkoor.

NK Twirl deelname twirlsters AMDG Beilen

Twirlsters AMDG Beilen deden mee aan NK Twirl 14 en 15 dec. 2019

 

De Twirlsters van AMDG Beilen kijken met trots terug op het NK Twirl Runner-Up van de NBTA op 14 en 15 december in Almere. Anita Muggen startte met haar solo Dance-Twirlshow voor het eerst bij de intermediates. Ze heeft een goede prestatie neergezet tussen alle ervaren intermediaters, maar redde het net niet tot de top 15.

Team Tarzan bestaat uit de twirlsters Rianne en Anita Muggen, Sterre Nijboer en Anika Kinds. Zij behaalden met een pas vernieuwde Dance-Twirlshow een hele mooie 8e plek op het Nederlands Kampioenschap.

Ook het duo James Bond van de zussen Rianne en Anita Muggen streden op de mat. Zij eindigden op een fantastische vierde plek van Nederland. De twirlsters en hun trainster Anja Postma zijn blij met de behaalde resultaten. En AMDG Beilen is trots op deze twirlsters!

Reuniefeest ter afsluiting jubileumjaar groot succes

Afgelopen zaterdag 14 december hield AMDG in haar clubgebouw de Notenkraker voor haar leden, oudleden en vrienden een reuniefeest ter afsluiting van een mooi jubileumjaar. Het gebouw was hiervoor sfeervol aangekleed met o.a langs de kanten banners met foto's uit het archief. Bij de entree werden de gasten welkom geheten door enkele leden die hiervoor speciaal de uniformen uit het verleden weer uit de kast hadden gehaald. Alleen daar al kwamen de herinneringen mee boven en er was alle gelegenheid tot bijpraten met (oude) bekenden. Ook de wethouder van de gemeente Midden Drenthe Dennis Bouwman was aanwezig en had mooie woorden over voor AMDG. Natuurlijk was er de nodige muziek. Een gelegenheidsensemble speelde bij binnenkomst en later kwamen de Beiler Notenkrakers nog langs. Tot slot kon er gedanst en gezongen en live gejammed met bekende nummers. Topavond!

Promsconcert AMDG groots muziekfeest!

Het was zaterdagavond volop genieten in de Drenthehal. Muziekvereniging AMDG uit Beilen gaf een promsconcert in een uitverkochte Drenthehal. Het concert was georganiseerd vanwege het 90-jarig jubileum van AMDG Beilen en was onderdeel van het culturele jaar van Midden-Drenthe. De zaal zat bomvol met enthousiaste bezoekers die zich een muzikaal avondje goed lieten smaken. Het Promsconcert met als speciale gast Syb van der Ploeg was een daverend succes!

Voor dit promsconcert was groots uitgepakt. Achter de fanfare en de malletband van AMDG stond op het podium een indrukwekkend koor dat bestond uit leden van het zanggroep Sing it uit Beilen en gospelkoor El Elohim uit Assen. De populaire Syb van der Ploeg, voormalig frontman van de Friese band De Kast, was de blikvanger op de voorgrond. Hij werd bij enkele nummers geflankeerd door twirlsters van AMDG.

Het repertoire van een promsconcert bestaat meestal uit een mix van licht klassiek en popmuziek, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om volop mee te doen. Het promsconcert van de 90-jarige AMDG volgde die traditie. Het repertoire bestond uit afwisselend bekende klassieke stukken, zoals Nabucco van Verdi, en bekende popklassiekers  van John Miles, Queen en Tina Turner. Daarnaast was er Nederlandstalig repertoire met André Hazes en Marco Borsato en zelfs een onvervalste schlager. Syb van der Ploeg bracht een paar eigen nummers met natuurlijk zijn Friese hit In Nije Dei, die hij opdroeg aan de Friese dirigenten en de twirlinstructrice bij het koor en AMDG. Burgemeester Mieke Damsma feliciteerde de jarige vereniging, genoot van de muzikale avond en keek al uit naar het 100-jarig bestaan van AMDG. 

Het publiek zong uit volle borst mee met de vele hits die voorbijkwamen. Een muzikale solo werd beloond met een gul applaus en ook de moeilijke uithalen in de zang van Syb bij een nummer als Somebody to Love werden op waarde geschat. De sfeer was wat losser dan bij een gewoon concert. Tijdens het nummer Stars en Stripes ging een polonaise door de zaal. En hier en daar werd er gedanst op de swingende muziek. 

Het concert werd traditioneel afgesloten met de evergreen Land of Hope and Glory dat voor een dankbaar publiek nog een keer gespeeld moest worden. Volgend jaar mei organiseren AMDG Beilen, het Beiler Harmonie Orkest, de Muzentuin en Beleef Beilen het Vrij Uut festival in het kader van het culturele jaar. Ook dit festival, in de buitenlucht in het hart van Beilen, wordt een groots muziek- en cultureel feest voor Beilen en omgeving!

 

Pagina's

Abonneren op Actueel nieuws