Voorzichtig pakken de muziekverenigingen in Nederland hun samenkomsten weer op. Protocollen worden gemaakt in overleg met KNMO en gemeente, leden geïnstrueerd over de op te volgen regels, desinfectiemiddelen worden klaargezet etc.

De twirlsters van AMDG konden een paar weken geleden beginnen met hun (buiten)trainingen en ook de slagwerkers kwamen op gepaste afstand weer aan het muziek maken. Alleen de blazers van de fanfare hadden nog geen nieuwe start.

Het was de afgelopen tijd onduidelijk in hoeverre het veilig en op verantwoorde manier muziek maken vorm kon krijgen. De KNMO heeft onderzoek laten doen naar de risico’s van verspreiding van het virus bij blazers en zangers, zie ook de website virmus.nl. En ook in de landen om ons heen zijn de nodige onderzoeken opgezet. De resultaten hiervan hebben er toe geleid dat het Outbreak Management Team (OMT) heeft aangegeven dat het musiceren samen weer mogelijk is, mits de nodige protocollen worden nageleefd.

En dat is wat we graag wilden horen bij AMDG. Protocollen werden gemaakt voor de fanfare onderdelen. Met o.a. 2 meter afstand en maximaal 30 muzikanten in het gebouw kon er afgelopen week voor het eerst in maanden eindelijk weer samen muziek gemaakt worden. We weten niet wanneer het weer met het hele orkest als vanouds mag, maar hier zijn we al heel blij mee!